pH-meting

08.08.2011

In 2009 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg het ministerie van VWS geadviseerd om een landelijke evidence based richtlijn te laten ontwikkelen voor het inbrengen van een neusmaagsonde. VWS heeft daarop een opdracht en subsidie verstrekt aan Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) om deze richtlijn te ontwikkelen. Er is een expertgroep samengesteld met vertegenwoordigers van o.a. verschillende verpleegkundige beroepsgroepen, het Nederlands Huisartsen Genootschap, Specialisten ouderengeneeskunde, Nederlandse vereniging van MDL-artsen en het NVO. Er ligt inmiddels een concept richtlijn die in het najaar in een definitieve versie gepubliceerd zal worden. De werkwijze in de richtlijn komt grotendeels overeen met die in de NVO-richtlijn uit 2009: controle d.m.v. pH-meting. Het grootste verschil is dat de V&VN-richtlijn evidence based is.

De wetenschappelijke literatuur over de controle van de positie van neusmaagsondes is zeer uitgebreid. Er is niet speciaal een artikel dat ik zou willen aanraden. De V&VN-richtlijn bevat een literatuurlijst. Informatief zijn ook twee Patient Safety Alertsvan de National Patient Safety Agency in het Verenigd Koninkrijk (Reducing the harm caused by misplaced nasogastric feeding tubes, 2005 en 2011), welke ik als bijlage mee stuur. Op de website van de NPSA vindt u meer informatie.

← Terug naar overzicht


Inloggen leden

 
Wachtwoord vergeten?

Downloads